หลักสูตรที่ได้รับทราบการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 
    •  คู่มือการใช้งาน (ขอให้วิทยาลัย /คณะ/สถาบัน ศึกษารายละเอียดการใช้งาน ก่อนคลิก Link เพื่อเข้าสู่ระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO))
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.