งานตำแหน่งทางวิชาการ
  • แบบฟอร์มต่างๆ

** แบบฟอร์มที่ให้ท่าน Download เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลเราได้ให้ตัวอย่างไว้เป็นตัวสีน้ำเงิน ให้ท่านแก้ไขข้อความต่างๆ ตัวสีน้ำเงินเป็นของท่าน โดยเฉพาะเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการต่างๆ ให้ท่านเขียนตาม Format ที่ให้ไว้ และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ อนึ่งถ้าท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานค่ะ
 
**สำหรับท่านอาจารย์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ หลังวันที่ 1 มีนาคม 2550 ต้องใช้เกณฑ์ใหม่ สามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่งานตำแหน่งทางวิชาการค่ะ
 
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.